Dzieci

Dzieci są głównymi bohaterami jednego tylko utworu – Powrotu taty. Oprócz tego pojawiają się na dalszym planie w kilku innych ogniwach cyklu, na przykład w Lilijach czy w Świtezi. Symptomatyczne, że z zasady nie mają one imion, a często również płci. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy występują zbiorowo – ale nawet w Rybce, w której przedstawione jest tylko jedno dziecko i mówi się o nim często („dziecię”, „dzieciątko” w rozmaitych przypadkach ), tylko raz jeden pada określenie sugerujące płeć („mój maleńki”), a imienia po prostu brak. Wygląda na to, że, aby dziecko w Balladach i romansach stało się osobą, zyskało imię, a więc jednostkowość, musi dorosnąć, a może nawet umrzeć, jak Maryla, opłakiwana przez swoja matkę w Kurhanku

Skip to content